תרומות לעמותה, תרומות מוכרות במס - תרום עכשיו!

עמותת תנו לחיות לחיות חיפה היא ארגון עצמאי המתקיים מכספי תורמים ואוהדים ותמיכת המשרד לאיכות הסביבה / המערך להגנה על בע"ח  שמשתנה בהתאם לתקציב המשרד.
כספים אלו מאפשרים את המשך פעילותה של העמותה!

בשנים האחרונות חלה עליה בהוצאות האחזקה של הכלביה. התפוסה היא מעל 100% מכיוון שאנחנו מחזיקים גם בכלבים בוגרים (העמותה לא מרדימה כלבים שלא מכורח רפואי), וכמובן בשל עלית המחירים במדינת ישראל.

על מנת שחברינו הטובים ביותר ימשיכו לקבל את היחס המגיע להם, אנחנו מבקשים את עזרתכם בקידום הנושא בקבילה המקומית ובתמיכה כלכלית.

לאגודה יש פטור ממס לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (התרומה היא הוצאה מוכרת).

 

גוף עסקי? הצטרף כספנוסר וקבל פרסום באתרינו! למידע נוסף עבור לעמוד ספונסרים